1-4-7

Er is iets met de cijfers 1, 4 en 7...

- Van een toenmalige klasgenoot leerde ik een dobbelspelletje, speciaal voor in het café: Eenvierzevenen.
Het gaat zo: In het gezelschap wordt met  een dobbelsteen gegooid. Wie de eerste 1 gooit moet een drankje naar keuze bestellen. Wie de vierde 1 gooit moet het opdrinken. Wie de zevende 1 gooit moet het betalen, behalve als de opdrink(st)er (die de vierde 1 gooide) het nog niet op heeft, want dan moet die het zelf betalen.

- In Botticelli's schilderij "De Geboorte Van Venus" worden drie chakra's benadrukt. De linkerhand van Venus rust op het eerste chakra (sexualiteit, creatieve energie), haar rechterhand ligt op het vierde (hartchakra, liefde) en het meeste van haar golvende haardos lijkt te ontspruiten aan het zevende chakra (spiritualiteit). Het haar is tevens de verbinding terug naar het eerste chakra.
Sexuele energie (1) die in liefde stroomt (4), kan een spirituele, religieuze ervaring (7) opleveren (waarbij ik benadruk dat religie niets met geloof te maken heeft). Sexuele energie is de brandstof, de bron, voor spiritualiteit, mits doordrenkt van liefde. Want sexuele energie zonder liefde ontlaadt zich in sex.

- 147 is de hoogst haalbare serie in het snooker-spel.

- Quatorze Juillet, 14-7.